Gdy roztrzaskał się świat – Anna Judycka Psychoterapia

Gdy roztrzaskał się świat

Zapraszam do przeczytania rozmowy ze mną o konsekwencjach rozwodu dla dzieci. O wywiad poprosiła mnie Pani Dorota Niedźwiedzka z Przewodnika Katolickiego.

Dorota Niedźwiecka

"O konsekwencjach, jakie ponoszą dzieci w wyniku rozwodu rodziców, z Anną Judycką, pedagogiem i psychoterapeutką, rozmawia Dorota Niedźwiecka

W ciągu 20 lat pracy pedagogiczno-terapeutycznej spotyka się Pani m.in. z krótko- i długoterminowymi skutkami rozwodów u dzieci, a potem – dorosłych. Rozwód Pani zdaniem to dla dziecka…
– Przede wszystkim strata. Rozpada się cały dotychczasowy porządek, w którym żyła rodzina. Dziecko traci emocjonalne poczucie bezpieczeństwa, a także wartości, ideały, w które wierzyło. Często też jest to strata finansowa, bo status rodziny gwałtownie się zmienia.

Czy Pani zdaniem tej straty można uniknąć?
– Przyglądając się sytuacji całościowo...