Anna Judycka, psychoterapeutka w Piastowie

Mój zawód to psychoterapeuta.

Udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuję się od 1998 roku.

Jestem członkiem Zarządu Sekcji ISTDP oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii a także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (aktualnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), specjalizacja - pedagogika resocjalizacyjna.

W trakcie studiów odbyłam dwuletni staż w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA.

Po studiach pracowałam w Stowarzyszeniu OPTA, w Zespole Doradców Rodzinnych, gdzie prowadziłam grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz udzielałam konsultacji rodzicom i wychowawcom.
Jestem absolwentką Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.
W trakcie Studium Psychoterapii odbyłam praktyki w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. 

Prowadziłam grupy psychoterapeutyczne dla dorosłych (Poradnia Dewajtis, Warszawa).

W Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie ukończyłam całościowe zaawansowane szkolenie z zakresu psychoterapii ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), pod kierownictwem Jona Fredericksona.
Obecnie zajmuję się psychoterapią indywidualną  oraz psychoterapią grupową osób dorosłych. Prowadzę także warsztaty. Specjalizuję się w podejściu ISTDP.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

Współpracuję z wykwalifikowanym i doświadczonym lekarzem psychiatrą.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w zaawansowanych szkoleniach, konferencjach naukowych oraz korzystając z superwizji u doświadczonych psychoterapeutów, będących jednocześnie certyfikowanymi nauczycielami psychoterapii, m.in. u Jona Fredericksona oraz Beaty Załogi i Moniki Urru.

Prowadzę prywatną praktykę w mieście Piastów. 

Prywatnie jestem mężatką i mamą trzech córek.