Warsztaty psychologiczne dla biznesu

Warsztaty psychologiczne dla biznesu to inna część mojej działalności.

Prowadzę je we współpracy z moimi partnerami z Biura Konsultacyjnego Grzegorza Dziarskiego www.qins4system.pl .

Te unikalne warsztaty dla zespołów pracujących wspólnie w środowisku biznesowym zostały przygotowane z wykorzystaniem elementów metody psychoterapii ISTDP. Szczegółowa informacja o warsztatach:

ZARZĄDZANIE SOBĄ I ZESPOŁEM W CZASACH BURZLIWYCH

Zarządzanie zespołami w warunkach niepewności i nowych wyzwań współczesności jest doświadczeniem, z którym menedżerowie i członkowie zespołów radzą sobie z umiarkowanym powodzeniem. Stres, zaburzone relacje, poczucie bezradności, pogoń za rozproszonymi celami i chęć ucieczki to najczęstsze symptomy pracy dysfunkcyjnych zespołów. Tak nie musi być! Rozwiązaniem jest podjęcie szybkich decyzji i działań po przeprowadzeniu diagnozy w wymiarze osobistym (dotyczy to każdego członka zespołu), grupowym oraz środowiskowym.

Warsztaty psychologiczne dla biznesu
Warsztaty psychologiczne dla biznesu

Jak budować skuteczne, ale także ciepłe emocjonalnie zespoły, w trudnym otoczeniu organizacyjnym i operacyjnym? Jak efektywnie pracować i zarządzać zespołem unikając pułapki rozproszenia, zniechęcenia, rezygnacji?

Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się jak lepiej zarządzać sobą, zarówno w wymiarze zawodowym jak też osobistym, jak budować trwałe i efektywne relacje międzyludzkie i grupowe, jak kształtować relacje z otoczeniem.

Wspólnie wykonamy pracę, która pozwoli na podjęcie decyzji kierunkujących dalsze działania rozwojowe menedżerów oraz przyszłych menedżerów w trudnych uwarunkowaniach prowadzenia pracy zespołowej, w ciągle zmieniających się organizacjach publicznych, społecznych i komercyjnych.

Unikalny warsztat prowadzony przez duet psychoterapeuty i konsultanta biznesowego, pozwala na zdobywanie umiejętności zarządzania sobą w kontekście biznesowym danej organizacji z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych: wykorzystaniem, regulowaniem i komunikowaniem emocji, monitorowaniem stresu.

Na życzenie przedstawiamy szczegółowy harmonogram szkolenia, oraz dostosujemy je do zgłoszonych potrzeb uczestników.

Ulotki do pobrania